Algemene voorwaarden

Betaling van bestellingen
– De volledige koopsom moet altijd direct worden voldaan.
– Alle getoonde prijzen zijn inclusief btw.

Levering en bezorging van bestellingen
– Bestellingen worden binnen 1-3 werkdagen, na ontvangst van betaling, verzonden met PostNL. Mocht PostNL niet tijdig bezorgen, dan kan Vink Leuk om te geven daar niet aansprakelijk voor worden gesteld.
– De verzendkosten zijn afhankelijk van het gewicht. De bestellingen worden met PostNL verzonden, tenzij anders aangegeven.
– In geval van schade aan het pakket dien je zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Vink Leuk om te geven. Graag eerst contact via de mail opnemen, voordat je je bestelling terug stuurt. De portokosten voor het terugsturen komen op naam van Vink Leuk om te geven. Als je de schade opmerkt tijdens het afleveren door PostNL, doe je er verstandig aan het pakket niet aan te nemen en direct contact op te nemen met Vink Leuk om te geven.

Retour
– Je kunt een bestelling (of deel hiervan) binnen 8 dagen na ontvangst van je bestelling retourneren
– Je dient hiervoor gebruik te maken van een retourformulier, deze vind je op deze pagina.
– Het artikel moet in goede staat (ongebruikt, onbeschadigd en in eventuele originele verpakking) retour gestuurd worden. Indien het product onverkoopbaar is geworden, wordt er niet gecrediteerd.
– Je kunt het pakket retourneren via een servicepunt van PostNL, DHL of DPD. Vergeet niet het pakket voldoende te frankeren. De verzendkosten van de retourzending zijn voor eigen rekening. Bij het versturen via de brievenbus is het risico voor de verzender.
– Zodra de retourzending is ontvangen zal je aankoopbedrag binnen een week op je rekening teruggestort worden.

Product afbeelding
De kleuren zoals deze op je beeldscherm worden weergegeven zijn van veel factoren afhankelijk; het soort scherm, de instellingen en het omgevingslicht. Hierdoor is het dus mogelijk dat kleuren van een product iets kunnen afwijken van de kleuren op een beeldscherm.

Toepasselijk recht
Op alle rechten, verplichtingen, bestellingen en aanbiedingen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom van de geleverde producten gaat pas over, als je aan al hetgeen je op grond van de overeenkomst aan Vink Leuk om te geven verschuldigd bent, hebt voldaan.

Prijs
Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van typefouten en andere onjuistheden. Vink Leuk om te geven behoudt zich het recht ten alle tijden haar prijzen aan te passen.

Disclaimer
Vink Leuk om te geven aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Vink Leuk om te geven is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

Op alle op de site aanwezige informatie berust auteursrecht. Het is niet toegestaan om informatie, welke afkomstig is van de site van Vink Leuk om te geven zonder voorafgaande toestemming te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook.

Bezoekers/gebruikers van de site kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. De tekst of grafische voorstellingen van deze website mogen zonder schriftelijke toestemming van Vink Leuk om te geven noch geheel, noch gedeeltelijk worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door druk, fotokopie, overtypen, fax, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins, wat van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.

Acceptatie algemene voorwaarden
Alle gebruikers van deze website worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de hierboven vermelde voorwaarden.